जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्‍य पुरस्‍कार

1989-90
अब्‍दुल वहीद कमल
हाऊड़ै रो धोरो (बालकथा)

1990-91
विष्‍णु भट्ट
कर्तव्‍य री पुकार (बालकथा)

1992-93
मोहन मण्‍डेला
बाड़्यां रा फुलड़ा (बालकाव्‍य)

1997-98
नवनीत राय
उजियारा रा गीत (बालकाव्‍य)

1998-99
दीनदयाल शर्मा
शंखेसर रा सींग (बालनाटक)

1999-2000
रामनिरंजन शर्मा ठिमाऊ
गीत गाओ टाबरो (बालकाव्‍य)

2000-01
नवनीत पांडे
लाडेसर (बालकथा)

2001-02
राजूराम बिजारणिया
कुचमादी टाबर (बालकथा)

2006-07
मनोजकुमार स्‍वामी
तांतड़ै रा आंसू (बालकथा)